یادداشت
 
سومین سال غیبت
۱۰ بهمن ۱۴۰۰ ۱۴:۰۲
فقدان زنان سینماگر و بازگشت به گذشته!
۹ بهمن ۱۴۰۰ ۲۰:۵۲
بلوغ حرفه ای یک بازیگر چهل ساله
۲۱ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۲۱
«عباس جمشیدی فر»: توانا در ایفای نقش های متفاوت
۲۰ دی ۱۴۰۰ ۱۵:۵۱
«حرفه ای»: روایت یک جنایت با دقت
۱۸ دی ۱۴۰۰ ۲۰:۵۷
«آتابای»: یک عاشقانه کلاسیک
۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۵۶
«آتابای»: یک عاشقانه آرام
۲۸ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۲۴
«روز صفر»: یک داستان واقعی
۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۷
«دوزیست»؛ یک قصه گوی موفق
۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۵۶
«ستاره بازی»؛ قصه تلخ یک مهاجرت
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۳۹
یک «شیشلیک» فقیرانه!
۲۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۶:۰۹
«روزی روزگاری آبادان» یک تجربه سوررئال!
۲۳ مهر ۱۴۰۰ ۰۲:۱۶