پیکر فردوس کاویانی بدرقه شد  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۱ مهر ۱۴۰۲ ۱۰:۵۷
۱۳
جشنواره ونیز آغاز به کار کرد  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۱۰ شهريور ۱۴۰۰ ۲۳:۱۱
۴