یادداشت
 
«رحیل» عاشقانه ای جذاب از قلب تاریخ معاصر
۱ مهر ۱۴۰۲ ۱۶:۱۷
پایان تلخ یک ستاره
۱۰ تير ۱۴۰۲ ۱۲:۴۸
«نگهبان شب» به همین سادگی!
۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۱۲
یک آهنگ دونفره گرم و سرحال
۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۲:۴۵
من بودم و سعید و صفا و حاج تیمورم بود!
۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۲:۴۲
در جا زدن در دایره تکرار!
۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۲:۲۲
گمشده در معما
۲۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۵
نماوا و رشد در سایه رقابت
۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۰
آخرین سنگر سکوت است
۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ۲۲:۴۱
یک ملودرام عاشقانه جذاب
۷ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۲۵
حقیقت جشنواره «سینما حقیقت» چیست؟!
۲۰ آذر ۱۴۰۱ ۲۳:۳۷
قهرمان هم گریه می‌کند
۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۲:۲۶