ارسال اين مطلب به دوستان

(( وزارت ارشاد را از دکتر صالحی تحویل گرفتید نه آقای پهلبد! ))