سینماایده‌آل | پایگاه خبری تحلیلی سینماایده‌آل 17 بهمن 1399 ساعت 23:26 https://www.cinemaideal.ir/gallery/171/1/کنفرانس-مطبوعاتی-فیلم-روزی-روزگاری-آبادان-ساخته-حمیدرضا-آذرنگ -------------------------------------------------- عنوان : کنفرانس مطبوعاتی فیلم «روزی روزگاری آبادان» ساخته حمیدرضا آذرنگ -------------------------------------------------- متن : کنفرانس مطبوعاتی فیلم «روزی روزگاری آبادان» ساخته حمیدرضا آذرنگ